Omnia Hotel Relax & Wellness - Schloss Vrchlabí

Schloss Vrchlabí

Das Schloss Vrchlabí mit seinem großen Schlosspark und dem Teich, in dem sich das malerische Schloss wunderschön spiegelt, ist zweifellos die Dominante der Stadt. Sein Bau wurde 1546 von Kryštof Gendorf von Gendorf begonnen. Es wurde im Stil der Renaissance erbaut, wahrscheinlich vom Italiener Carlo Valmadi, und war eines der ersten Bauwerke dieser Art in Böhmen.

Neznámý stavitel vycházel ze schématu italského kastelu (malé pevnosti či tvrze). Původně zámek obklopoval stavbu dvanáct metrů široký vodní příkop, přes který se do zámku vstupovalo třemi mosty. Za více než 400 let své existence prošel zámek četnými změnami a dnes slouží jako sídlo městského úřadu.

Pro návštěvníky je volný přístup pouze do vstupní haly, kde je možno vedle intarziemi zdobených dveří spatřit obrazy posledních ulovených krkonošských medvědů (v letech 1665, 1693, 1701 a 1726). Nejvzácnější památkou z původního zařízení jsou renesanční kachlová kamna v bývalém rytířském, dnes ve velkém zasedacím sále. Dominují zde velikostí i výzdobou, jsou jedním z prvních příkladů využití majoliky v českých zemích. Kachle s biblickými náměty nesou letopočet 1545.

Omnia Hotel Relax & Wellness - Schloss Vrchlabí
Aktivity - Janské Lázně - Zámek Vrchlabí 2

Krkonošský pohádkový betlém

Krkonošský pohádkový betlém vytvořil za 8 měsíců řezbář Pavel Tryzna z uskupení ŘEZBÁŘI K 106.

Přijďte si zanechat vzkaz pro Ježíška nebo Krkonoše, který v této době taky pro nás zanechal vzkaz na dřevěné lavičce: „Bylo hůř a lidé nenaříkali – Krakonoš“.

Jedinečnou pohlednici s vyfoceným betlémem a také turistickou vizitku máte možnost zakoupit v infocentru na náměstí v budově radnice.

Krkonošský pohádkový betlém lze zhlédnout a navštívit od začátku Adventu do Tři králů.